vi  
EN VI
Duccio

Điều khoản sử dụng

Phần này phác thảo các điều khoản mà bạn có thể sử dụng trang web của chúng tôi http://duccio.net/ (“Trang web” của chúng tôi), cho dù là khách hoặc người dùng đã đăng ký. Sử dụng Site của chúng tôi bao gồm việc truy cập, duyệt web hoặc đăng ký sử dụng Site của chúng tôi. Hãy đọc kỹ các điều khoản sử dụng này trước khi bạn bắt đầu sử dụng Trang web của chúng tôi, vì bằng cách truy cập và sử dụng Trang web của chúng tôi bạn chấp nhận và đồng ý với các điều khoản của Điều khoản sử dụng Website này và đồng ý tuân thủ chúng.

Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản sử dụng này, bạn không được sử dụng Site của chúng tôi. Chúng tôi có thể thực hiện thay đổi Điều khoản sử dụng trang web của chúng tôi định kỳ, do đó vui lòng kiểm tra lại thường xuyên để đảm bảo bạn nhận thức được mọi thay đổi. Các điều khoản khác Các điều khoản sau đây cũng áp dụng cho việc sử dụng Trang web của bạn và được tham chiếu trong suốt quá trình sử dụng.

Chính sách bảo mật của chúng tôi, thiết lập các điều khoản mà chúng tôi xử lý bất kỳ dữ liệu cá nhân nào thu thập từ bạn, hoặc bạn cung cấp cho chúng tôi. Bằng cách sử dụng Trang web của chúng tôi, bạn đồng ý xử lý như vậy và bạn đảm bảo rằng tất cả dữ liệu do bạn cung cấp là chính xác.

Chính sách cookie của chúng tôi, thiết lập thông tin về cookie trên Site của chúng tôi.

Website của chúng tôi đặt ra các điều khoản áp dụng cho bất kỳ việc mua Hàng hóa nào từ Trang web của chúng tôi. Trang web của chúng tôi được điều hành bởi Digital Fashion Join Stock Company ("chúng tôi"). Chúng tôi đăng ký tại Việt Nam theo Giấy phép đăng ký kinh doanh số  0109712728 và có văn phòng đăng ký tại số 38A đường Trần Phú, quận Ba Đình, Hà Nội, Vietnam. Địa chỉ giao dịch của chúng tôi cũng nằm trên địa chỉ trên. 
a
Chúng tôi có thể cập nhật Trang web theo từng thời điểm và có thể thay đổi nội dung bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng bất kỳ nội dung nào trên Trang web của chúng tôi có thể đã lỗi thời vào bất kỳ thời điểm nào và chúng tôi không có nghĩa vụ cập nhật nội dung đó. Chúng tô không thể đảm bảo rằng Trang web của chúng tôi, hoặc bất kỳ nội dung nào trên đó, sẽ không bị lỗi hoặc bỏ sót.