vi  
EN VI
Duccio

Chính sách cookie

Trang web của chúng tôi sử dụng cookie để phân biệt bạn với những người dùng khác của website của chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi cung cấp cho bạn một trải nghiệm tốt khi bạn duyệt website của chúng tôi và cũng cho phép chúng tôi cải thiện trang web của chúng tôi. Vui lòng lưu ý rằng bạn chấp nhận và đồng ý sử dụng Cookies như được thiết lập trong chính sách cookie này bằng cách truy cập và tiếp tục sử dụng http://duccio.net/ (“Trang web” của chúng tôi).

COOKIES LÀ GÌ?
Cookie là một tập tin dữ liệu nhỏ mà chúng tôi lưu trữ trên trình duyệt của bạn hoặc ổ cứng của máy tính của bạn. Cookie chứa thông tin được chuyển đến ổ cứng của máy tính của bạn. Cookies Bên thứ nhất là những cookie được chúng tôi thiết lập trên trình duyệt của bạn và có xu hướng là những thứ mà chúng tôi sử dụng để nhận ra bạn và sở thích của bạn khi bạn quay lại Trang web của chúng tôi. Cookies của bên thứ ba là những thiết lập bởi một nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba trên trang web của chúng tôi và có xu hướng là những thứ được sử dụng cho mục đích quảng cáo, tiếp thị hoặc phân tích. Độ dài của các cookie thời gian vẫn còn trên trình duyệt hoặc máy tính của bạn phụ thuộc vào chức năng mà chúng đang thực hiện. “Session cookie” là những cookie hoạt động tạm thời khi trình duyệt của bạn đang mở tức là chúng bị xóa ngay lập tức khi đóng trình duyệt của bạn.“cookie vĩnh viễn” là những chiếc hoạt động mọi lúc mọi nơi, dù trình duyệt của bạn có bị đóng cửa hay không.

LOẠI COOKIES NÀO CHÚNG TÔI SẼ SỬ DỤNG ?
Chúng tôi sử dụng cookie sau đây:

Các cookie thực sự cần thiết
Đây là những cookie cần thiết cho hoạt động của website của chúng tôi. Ví dụ, chúng bao gồm các cookie cho phép bạn sử dụng giỏ hàng. Những cookie này là cookie phiên.

Cookie phân tích/hiệu suất
Cookie này cho phép chúng ta nhận ra và đếm số lượng người truy cập, họ đã đến từ đâu, và để xem người truy cập di chuyển xung quanh trang web của chúng tôi như thế nào khi họ đang sử dụng nó. Điều này giúp chúng tôi cải thiện cách thức hoạt động của website, ví dụ, bằng cách đảm bảo rằng người dùng đang tìm kiếm những gì họ đang tìm kiếm một cách dễ dàng. Các cookie này thu thập thông tin dưới dạng ẩn danh và là cookie phiên. Ví dụ, chúng tôi sử dụng Google Analytics, một dịch vụ phân tích web được cung cấp bởi Google, Inc, để thu thập thông tin như số lượng người truy cập vào trang web hoặc nơi họ đến, dưới dạng ẩn danh, để giúp chúng tôi cải thiện Website và biên soạn báo cáo.

Cookie chức năng
Những cookie này được sử dụng để nhận ra bạn khi bạn quay trở lại trang web của chúng tôi. Điều này cho phép chúng tôi cá nhân hóa nội dung của chúng tôi cho bạn, chào bạn bằng tên và nhớ ưu tiên của bạn (ví dụ, lựa chọn ngôn ngữ hoặc vùng của bạn), hoặc nơi bạn là chủ tài khoản với chúng tôi, chi tiết tài khoản của bạn. Đó là những cookie vĩnh cửu. Xin lưu ý rằng bên thứ ba (bao gồm: các mạng quảng cáo và nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài như dịch vụ phân tích lưu lượng truy cập web) cũng có thể sử dụng cookie, qua đó chúng tôi không có quyền kiểm soát. Chúng tôi không kiểm soát việc đặt các cookie này và bạn nên kiểm tra website của bên thứ ba liên quan để biết thêm thông tin về các cookie này.
Bên thứ ba liên quan chịu trách nhiệm cung cấp cho bạn thông tin liên quan đến cookie họ đặt và nhận được thỏa thuận của bạn trước khi đặt cookie trên thiết bị của bạn. Bạn có thể chặn cookie bằng cách kích hoạt thiết lập trên trình duyệt cho phép bạn từ chối thiết lập của tất cả hoặc một số cookie. Tuy nhiên, nếu bạn sử dụng thiết lập trình duyệt của mình để chặn tất cả cookie (bao gồm các cookie nghiêm ngặt cần thiết), bạn có thể không thể truy cập tất cả hoặc các phần của trang web của chúng tôi.

Cookie mục tiêu
Chúng cho phép chọn nền tảng của bên thứ ba như Facebook để phục vụ các quảng cáo có liên quan được thông báo bởi hành vi duyệt web của bạn.