vi  
EN VI
Duccio

Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật này thiết lập các loại dữ liệu cá nhân mà chúng tôi có thể thu thập từ bạn khi bạn tương tác với chúng tôi. Nó cũng giải thích cách chúng tôi sẽ lưu trữ và xử lý dữ liệu đó, và làm thế nào chúng tôi sẽ giữ an toàn cho nó.

Bộ điều khiển dữ liệu của duccio.net là digifashion Jsc. (được gọi là ‘ Chúng tôi ’, ‘ Của Chúng tôi ’)

Chúng tôi có thể thực hiện thay đổi Chính sách Bảo mật một cách định kỳ, do đó hãy kiểm tra lại thường xuyên để đảm bảo bạn nhận thức được bất kỳ thay đổi nào.

Chúng tôi thu thập và xử lý thông tin bạn cung cấp khi sử dụng Trang web của chúng tôi hoặc liên hệ với chúng tôi. Ví dụ, bạn có thể cung cấp thông tin bằng cách điền vào biểu mẫu trên Trang web của chúng tôi, tương tác với chúng tôi bằng điện thoại, e-mail hoặc khác, khi đăng ký danh sách gửi thư, đặt hàng trên Trang web của chúng tôi, tìm kiếm sản phẩm và báo cáo sự cố trên Trang của chúng tôi. Thông tin này có thể bao gồm tên, địa chỉ, địa chỉ e-mail, số điện thoại, chức vụ, thông tin thẻ tín dụng và tài chính của bạn, và sở thích và sở thích cá nhân. Mỗi khi bạn truy cập Trang web, chúng tôi có thể tự động thu thập thông tin từ bạn, chẳng hạn như, thông tin kỹ thuật bao gồm địa chỉ Giao thức Internet (IP) được sử dụng để kết nối máy tính của bạn với Internet hoặc thông tin đăng nhập của bạn, hoặc bằng cách sử dụng Cookies.

Để biết thông tin về cookie chúng tôi sử dụng và các mục đích mà chúng tôi sử dụng chúng, vui lòng xem Chính sách Cookie của chúng tôi. Chúng tôi cũng phối hợp chặt chẽ với một số bên thứ ba (bao gồm nhà thầu phụ, dịch vụ thanh toán và giao hàng, nhà cung cấp phân tích, nhà cung cấp phần mềm thương mại điện tử) và có thể nhận được thông tin về bạn từ họ. Chúng tôi sử dụng thông tin được giữ về bạn theo các cách sau đây:
  • Để xác nhận danh tính của bạn và đảm bảo không ai sử dụng chi tiết của bạn bị lừa đảo và là một phần trong nỗ lực của chúng tôi để giữ cho Trang web của chúng tôi an toàn;
  • Để cung cấp cho bạn thông tin, sản phẩm và dịch vụ mà bạn yêu cầu từ chúng tôi và thông báo cho bạn về các thay đổi đối với trang web hoặc sản phẩm của chúng tôi;
  • Để cung cấp cho bạn thông tin về dịch vụ, chúng tôi cung cấp tương tự như thông tin mà bạn đã mua hoặc yêu cầu, hoặc đưa ra đề nghị cho bạn về hàng hóa hoặc dịch vụ hoặc tin tức có thể bạn quan tâm.
  • Để đảm bảo nội dung trang web, được trình bày theo cách hiệu quả nhất cho bạn và cho máy tính của bạn, có thể tạo thành xử lý bổ sung;
  • Để tạo bản ghi thông tin khách hàng cá nhân, liên kết với mỗi tài khoản khách hàng trực tuyến đã đăng ký. Khi khách hàng đã thực hiện mua lần đầu tiên, các lần đăng nhập sau sẽ tự động được nhận diện.
  • Để quản lý Trang web của chúng tôi và cho hoạt động nội bộ, bao gồm khắc phục sự cố, phân tích dữ liệu, thử nghiệm, nghiên cứu, thống kê và khảo sát; và
  • Để kết hợp thông tin nhận được từ các nguồn khác với thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi và thông tin chúng tôi thu thập về bạn. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin này và thông tin kết hợp cho các mục đích được thiết lập ở trên.
Theo luật, chúng tôi phải có cơ sở pháp lý hợp lệ để xử lý dữ liệu của bạn. Khi thực hiện mua hàng, chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu của bạn để hoàn tất hợp đồng với bạn. Chúng tôi cũng sẽ sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để gửi cho ban tiếp thị và truyền thông mà chúng tôi tin rằng có thể quan tâm đến bạn. Bạn có thể từ chối giao tiếp tiếp thị bất cứ lúc nào. Đơn giản, hủy đăng ký ở dưới cùng của một email, thay đổi sở thích của bạn trong phần ‘tài khoản của tôi’ của website, hoặc viết cho chúng tôi tại info@duccio.net

KHÔNG TIẾT LỘ THÔNG TIN CỦA BẠN

Chúng tôi không bao giờ bán hoặc thuê thông tin của bạn cho bên thứ ba. Tuy nhiên, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với bên thứ ba được chọn bao gồm nhà cung cấp nền tảng tiếp thị, nhà cung cấp dịch vụ thương mại; nhà cung cấp và nhà thầu phụ để thực hiện hợp đồng bất kỳ mà chúng tôi tham gia với họ hoặc bạn. Chúng tôi cũng chia sẻ thông tin của bạn với các nhà cung cấp công cụ phân tích và tìm kiếm hỗ trợ chúng tôi trong việc cải tiến và tối ưu hóa Trang web của chúng tôi.